Organisatie
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Nouwens bouw & timmerbedrijf
vanDoormaal
Coop
Claes Drankengroothandel
Becx verhuur
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
TM Transportservice
RegioBank
Frans Soetens Woninginrichter
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
FitVoorJou
Berdien Uitvaartbegeleiding nw
R.Willems electro
CDL Aannemingsbedrijf
beyer

D'n Boogerd 

0497-592260  --  info@dnboogerd.nl

Voor € 60 per jaar draait uw reclame hier én in onze foyer.

Neem contact op met  sponsoring@dnboogerd.nl

BEHEER EN BESTUUR

D'N BOOGERD VESSEM

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem


CONTACT MET DE BEHEERDER

bel naar:

0497 - 59 2260

of: 06 - 1894 0546

of e-mail naar:

info@dnboogerd.nl


Aanwezigheid beheerder:

maandag en donderdag: 10 - 16 uur

dinsdag: 11 - 16 uur

Afwijkende afspraken na overleg.


CONTACT OPNEMEN MET HET BESTUUR?

Mail naar:

bestuur@dnboogerd.nl

Els van Keulen (links op de foto) is de beheerder van D'n Boogerd. Els woont in Eersel.

Maria van Riet (rechts op de foto) doet de administratie en springt bij als het nodig is.


Gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem is qua rechtsvorm een stichting. Voor deze stichting zijn de belangrijkste uitgangspunten op 29 oktober 1985 in een notariële akte vastgelegd.


Aan het hoofd van deze stichting staat het stichtingsbestuur. De gewenste bezetting van het stichtingsbestuur is 7 bestuursleden.


De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Op eventuele voordracht van de Raad van Aangeslotenen benoemt het bestuur zelfstandig nieuwe bestuursleden binnen de Vessemse gemeenschap.


Jaarverslag 2018

U kunt hier het jaarverslag 2018 van D'n Boogerd downloaden.


Commissies D'n Boogerd Vessem

 

Om D'n Boogerd in bedrijf te houden is meer nodig dan alleen een bestuur, beheerders, bar- en poetsvrijwilligers. Daarom wordt ook gewerkt met diverse gespecialiseerde commissies/groepen. Deze bestaan uit afgevaardigden uit het bestuur én uit andere vrijwilligers die D'n Boogerd een warm hart toedragen.

 

We kennen momenteel de volgende commissies/groepen:

 Financiële commissie

 

 Sponsorcommissie

 

 Techniekgroep

 

 Klusgroep


 Barvrijwilligers


 Bibiotheek


Bestuursleden D'n Boogerd Vessem

Johan van Esch

voorzitter


Bart Bartels

lid / vice voorzitter

Henriëtte Borgers

secretaris

Peter Geerts

lid


Wim Huybers

penningmeester

Jos de Boer

lid

Raad van Aangeslotenen


De Raad van Aangeslotenen (RvA) bestaat uit één vertegenwoordiger per vaste gebruiker van gemeenschapshuis D'n Boogerd.

De RvA vergadert 1 keer per jaar of op eigen initiatief vaker.


Taken RvA D'n Boogerd Vessem:

  1. opstellen voordracht nieuwe bestuursleden (2 personen voordragen per vacature);
  2. aanbevelingen doen t.a.v. het beleid van de stichting. Het bestuur KAN deze aanbevelingen overnemen maar hoeft dat dus niet te doen.


De RvA D'n Boogerd Vessem bestaat momenteel uit afgevaardigden van:

Privacy verklaring

Beste lezer,

 

Gemeenschapshuis D’n Boogerd  heeft op deze website haar Privacyverklaring gepubliceerd.  

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) willen wij u uitleggen welke gegevens wij van onze vrijwilligers en van de gebruikers en huurders verwerken en bewaren.

 

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen onze  organisatie omgaan kunt u vinden in de onderstaande documenten door te klikken op de betreffende link:

 

Privacybeleid AVG

Hierin staat waarom wij persoonsgegevens bewaren en van wie wij deze gegevens bewaren.

 

Protocol AVG Persoonsgegevens

Hierin staat hoe de betrokkenen hun eigen gegevens kunnen opvragen, wijzigen ect.

 

Verwerkingsregister D’n Boogerd

Hierin beschrijven wij welke gegevens wij verwerken in onze administraties en met welk doel. Ook worden eventuele klachten of datalekken hierin geregistreerd  (intern en niet openbaar) en jaarlijks besproken in onze bestuursvergadering.

 

Privacyreglement Vrijwilligers

Privacyreglement Contactpersonen verenigingen en gebruikers/huurders

In deze reglementen staat opgenomen welke gegevens worden bewaard in een bestand en waarom deze worden bewaard. Verder staat hier in wie er verantwoordelijk is voor deze bestanden en wie hiervan gebruik mag maken binnen onze organisatie.

 

Het bestuur van

Gemeenschapshuis D’n Boogerd.www.dnboogerd.nl   


Gemeenschapshuis D'n Boogerd

Servatiusstraat 6

5512 AJ  VESSEM


tel. 0497-592260

info@dnboogerd.nl