Organisatie

BEHEER EN BESTUUR

D'N BOOGERD VESSEM

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem


CONTACT MET DE BEHEERDER

bel naar:

0497 - 59 2260

of: 06 - 1894 0546

of e-mail naar:

info@dnboogerd.nl


Aanwezigheid beheerder:

maandag en donderdag: 10 - 16 uur

dinsdag: 11 - 16 uur

Afwijkende afspraken na overleg.


CONTACT OPNEMEN MET HET BESTUUR?

Mail naar:

bestuur@dnboogerd.nl

Els van Keulen (links op de foto) is de beheerder van D'n Boogerd. Els woont in Eersel.

Maria van Riet (rechts op de foto) doet de administratie en springt bij als het nodig is.


Gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem is qua rechtsvorm een stichting. Voor deze stichting zijn de belangrijkste uitgangspunten op 29 oktober 1985 in een notariële akte vastgelegd.


Aan het hoofd van deze stichting staat het stichtingsbestuur. De gewenste bezetting van het stichtingsbestuur is 7 bestuursleden.


De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Op eventuele voordracht van de Raad van Aangeslotenen benoemt het bestuur zelfstandig nieuwe bestuursleden binnen de Vessemse gemeenschap.


Jaarverslagen

U kunt hier het jaarverslag 2023 van D'n Boogerd downloaden.


Huishoudelijk reglement

U kunt hier het Huishoudelijk reglement van D'n Boogerd downloaden.


Commissies D'n Boogerd Vessem

 

Om D'n Boogerd in bedrijf te houden is meer nodig dan alleen een bestuur, beheerders, bar- en poetsvrijwilligers. Daarom wordt ook gewerkt met diverse gespecialiseerde commissies/groepen. Deze bestaan uit afgevaardigden uit het bestuur én uit andere vrijwilligers die D'n Boogerd een warm hart toedragen.

 

We kennen momenteel de volgende commissies/groepen:

 Financiële commissie

 Sponsorcommissie

 Techniekgroep

 Klusgroep

 Barvrijwilligers

 Bibiotheek


Bestuursleden D'n Boogerd Vessem

Ab Coomans

voorzitter

Ria van Ham

lid

Paul Ariaens

secretaris

Cees Lepelaars

lid

Joke Mijs

penningmeester

Peter Geerts

lid

Raad van Aangeslotenen

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van een vereniging of gebruiksgroep die met regelmaat gebruik maken van het gemeenschapshuis D'n Boogerd. De RvA vergadert een keer per jaar of op eigen initiatief vaker. De voorzitter van het bestuur van de stichting gemeenschapshuis Vessem zit de jaarlijkse vergadering voor.


Taken RvA Gemeenschapshuis Vessem:

  1. Kan bij bestuurswisselingen nieuwe bestuursleden voordragen ( max. 2 per vacature).
  2. Kan aanbevelingen doen t.a.v. het beleid van de stichting Gemeenschapshuis Vessem. In beide gevallen ( 1 en 2) is het bestuur van de stichting Gemeenschapshuis Vessem niet verplicht deze voordrachten of aanbevelingen te accepteren.


De RvA bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende verenigingen of gebruikersgroepen:


Privacy verklaring

Beste lezer,

 

Gemeenschapshuis D’n Boogerd  heeft op deze website haar Privacyverklaring gepubliceerd.  

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) willen wij u uitleggen welke gegevens wij van onze vrijwilligers en van de gebruikers en huurders verwerken en bewaren.

 

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen onze  organisatie omgaan kunt u vinden in de onderstaande documenten door te klikken op de betreffende link:

 

Privacybeleid AVG

Hierin staat waarom wij persoonsgegevens bewaren en van wie wij deze gegevens bewaren.

 

Protocol AVG Persoonsgegevens

Hierin staat hoe de betrokkenen hun eigen gegevens kunnen opvragen, wijzigen ect.

 

Verwerkingsregister D’n Boogerd

Hierin beschrijven wij welke gegevens wij verwerken in onze administraties en met welk doel. Ook worden eventuele klachten of datalekken hierin geregistreerd  (intern en niet openbaar) en jaarlijks besproken in onze bestuursvergadering.

 

Privacyreglement Vrijwilligers

Privacyreglement Contactpersonen verenigingen en gebruikers/huurders

In deze reglementen staat opgenomen welke gegevens worden bewaard in een bestand en waarom deze worden bewaard. Verder staat hier in wie er verantwoordelijk is voor deze bestanden en wie hiervan gebruik mag maken binnen onze organisatie.

 

Het bestuur van

Gemeenschapshuis D’n Boogerd.